en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Aktuellt

Ny bok av Torben Søndergaard. Den sista reformationen - Tillbaka till Nya testamentets lärjungaskapsmodell. Mer info på www.xpmedia.org.
Ny bok av Tony Larsson. Gudstjänstens rötter - Urkyrkans gudstjänst i ljuset av tempel, synagoga och måltidsbön. Mer info på www.xpmedia.org.
"Intressant video med Wolfgang Simson, Revolutionary Change. (på engelska och norska)
"It started in Jerusalem as a fellowship, moved to Greece and became a philosophy, came to Rome and became an institution and now, at last, americans have made it an enterprise!" A lot of humorous and hitting statements like this flew through the air as 44 house church leaders and apostolic facilitators gathered for mutual inspiration in the little town of Borup in Denmark 17-19 october 2003. They came from UK, Holland, Spain, Sweden, Denmark, and even USA to learn from each other....
Cellforum. Små informella träffar för dig som har en husförsamling/cellgrupp eller vill starta upp en. Hör av dig om du vill veta mer info@huskyrka.se.