en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

CellChurch Öresund

Skribent: 
Tommie Naumann

Cell Church Öresund är en vision född i skogarna utanför Höör i centrala Skåne. Tommy Linden har nu under en tid burit på denna vision och efter närmare ett år i hjärta och ande börjat dela med sig av dessa tankar. Vi som hittills hört det Tommy delat med sig har alla sagt att denna vision har verkligen något av en gudomlig substans.

Under så många år har Öresund varit en både naturlig och, verkar det som, en andlig vattendelare. Numera finns det en bro som förbinder, och utbytet över sundet ökar i allt högre fart.

Väljer vi att titta lite närmare på situationen ur kristen synvinkel ser den ganska likadan ut på båda sidor om sundet. Antalet medlemmar i det vi kallar frikyrkor ligger runt en procent eller mindre i alla de tätbefolkade områdena kring sundet. Detta är inget nytt fenomen utan så har det varit så länge jag känner till. Själv vet jag inte hur många gånger jag, under de trettio år jag varit kristen, har hört följande: I Skåne och på Själland råder exakt samma andliga klimat.

I samband med att vi började prata om dessa saker fick vi genom en god vän ta del av en profetia från England.

Denmark once had a King, Christian IV I think. He was known as the King who literally changed the shape of the country. This was due to losing half the country in war. Copenhagen wasn’t on the edge of Denmark as it is today; it was in the middle of Denmark, the heart of its territory.

Anyway I feel that the Lord wants to encourage His people in Denmark, that if they truly make Him their King, over all their lives, and walk in obedience and faith, then He is the King who will enlarge their territories and literally change the shape of Denmark by changing lives and turning hearts to Him.

Christian IV had a big building plan for Copenhagen; the Lord has a really big building plan for Denmark, starting with Copenhagen.

Also in the war, the bridge crossing to Sweden was a bridge of escape for the Jews of Denmark. It shouldn’t have happened but a blind eye was turned to the bridge so that many Jews escaped Nazi occupied Denmark to Sweden.

I feel that the Lord is saying that kindness shown to His people the Jews is never forgotten. Because of that kindness during that time a bridge of escape and co-operation exists between Denmark and Sweden.

Escape – from the enemy, co-operation – hands joined. The links between the elders of Denmark and Sweden may seem a small beginning, but do not despise small things. There will be a crossing to and fro, and the leaders must not be afraid to let their best go, to release them. The first to go will be the hardest to let go of. But they are seed; if you plant the seed you will have a large harvest. If you hold on to that seed the crop won’t be all it could be. The seed would just fall to the ground where it is and be a small group. Plant the seed.

Jo Heffernan

Internet / Idebank / Mötesplats
CellChurch Öresund är tänkt att fungera begynnelsevis på två olika plan. Det ena planet rör Internet. Den webbplats som kommer att gå under namnet CellChurch Öresund är tänkt att kunna fungera som en idebank och mötesplats för alla dem som bor i området kring Öresund, som har en vision att nå utanför kyrkolokalens fyra väggar genom att använda modeller som internationellt sätt beskrivs som cellkyrkor.

Bön för Örestad 24 – 7 – 365
Kopplat till hemsidan finns också en länk där det finns möjlighet att teckna sig för bön för detta område. Avsikten är att serva med böneämnen samt att du som är intresserad kan gå in och titta på hur mycket och för vad det beds om i relation till Öresundsregionen. Målet är att få igång en bönerörelse där det beds för denna region 24 timmar om dygnet alla årets dagar. Efterhand kommer det dessutom att anordnas speciella dagar eller helger dit alla som är intresserade av bön för regionen blir inbjudna.

På Internetnivån kan vem som helst använda det material som kommer att ligga på denna webbplats samt de länkar som efterhand finns att tillgå. Det förpliktar, som ni förstår, inte till något. Alla som vill kan också på denna digitala mötesplats komma i kontakt med andra som är kopplade till nätverket.

Nätverket CellChurch Öresund.
Hur är det tänkt att detta skall fungera? Här kommer vi in på nästa nivå, den personliga och den lokala. Nätverket på den personliga nivån är tänkt att fungera så att vi som vill vara en del av nätverket inbjuds till gemenskap med regelbundna mellanrum där vi samtalar med varandra om våra liv samt våra olika lokala situationer. Ger varandra tips, tar emot råd, ber för varandra och uppmuntrar varandra i tron. Vi tror dock inte att det skall finnas ett centralt ledarskap utan att varje lokalt uttryck för denna vision är självstyrande. Samarbete mellan olika grupper och individer kan dock komma att utvecklas utifrån relationer som uppstår och där det visar sig finnas gudomlig sanktion.

Hur kommer jag med i nätverket? 
Det kan ske genom att du som en besökare av webbplatsen finner att detta verkar vara något som du vill delta i och utifrån den information du finner tar kontakt med oss. Ett annat sätt är att du kommer att träffa sådana som redan vet om eller tillhör nätverket. En förutsättning för deltagande är dock att du delar våra värderingar samt att du har startat en cell- / husförsamling eller tror att det är vad Gud vill att du skall göra.

Efterhand som nätverket växer är det troligt att vi vid vissa tillfällen kommer att hyra en lokal under en dag eller två för att stråla samman, alla som vill och kan, för att tillsammans bland annat fira Jesu uppståndelse.

Vad vill vi!
- Mobilisera kristna till en evangeliserande livsstil. Vi behöver lära oss att lämna våra bekvämlighetszoner bakom kyrkoväggarna. 

- Verka för att skickliggöra alla att undervisa nya kristna om det grundläggande i den kristna tron.

- Verka för att producera lärjungar som producerar lärjungar.

- Verka för att att församlingar grundas inte genom att vi flyr en församling för att gå med i en annan. Vi vill se Guds rike utbreda sig därigenom att vi som Reinhard Bonnke uttryckte det plundrar Helvetets förgårdar för att befolka Himlen.

- Vi tror att Gud vill att alla skall bli frälsta och komma till tro på sanningen. 1 Tim 2:3

- Skörden i Öresundsregionen är stor och arbetarna är tyvärr ännu så länge allt för få. Vi vill verka för en radikal förändring på detta område.

- Kom med du också och delta i ett äventyr initierat av Honom som låter oss smaka på den tillkommande tidsålderns kraft.