en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Cellkyrka eller husförsamling - vad är skillnaden?

Skribent: 
Tommie Naumann

Internationellt gör man en klar distinktion mellan en husförsamling och en cellkyrka. Cellkyrkor består av celler som är slutna tillsammans i en klar struktur eller klart strukturerat nätverk beroende på om det är lokalt eller regionalt förankrat. Som regel är cellerna en del av vad vi kallar en lokal församling. Pastor Yongi Cho i Seoul, Korea säger till exempel om sin församling att det är inte en enda församling, i realiteten är det tusentals församlingar som är slutna tillsammans.

Husförsamlingar kan se likadana ut som celler i en cellkyrka men de är generellt sett inte organiserade som celler under en klar struktur i en lokal församling. Husförsamlingar är som regel autonoma enheter. 

Internationellt sett har man funnit att båda dessa former har sina olika för- och nackdelar. Celler är lättare att forma och ger ett bättre back up system, Cellkyrkor kan vara svårare att handskas med i länder där myndigheter är fientligt inställda till kristendomen. Husförsamlingar kan växa mer vilt när det gäller den kristna läran, men har ett dynamiskt liv och är väldigt flexibla.

När det gäller tillväxt finns båda dessa fenomen representerade och det som sker är dynamiskt. De representerar den mest framträdande församlingsstrukturen i vad man idag kallar ”Church Planting Movements” (Församlingsplanteringsrörelser). Dessa definieras som ”snabbt multiplicerande församlingar inom en given folkgrupp”.

Cellkyrkor och husförsamlingar åtnjuter denna enorma framgång bland annat därför att de är så lätta att reproducera. De kräver inte enorma byggnader och mycket pengar för starta upp. 

Tommie Naumann