en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Därför är jag fascinerad av huskyrkor

Skribent: 
Svend Løbner Madsen

Det nära och enkla livet tillsammans gör att vi upptäcker Gud och varandra på ett nytt sätt.

Varje gång ett husmöte är över tänker jag: Det här är kyrka! Därför håller jag fast vid huskyrkotanken. Jag är fascinerad av atmosfären, enkelheten, kontakten med mina medmänniskor, deras utveckling och flexibiliteten i det hela.

Familjekyrka

Jag är inte alls neutral i huskyrkofrågan. Jag växte upp i Tanzania tillsammans med mina två syskon som barn till missionärer. Och som alltid i Östafrika är det mycket mörkt på kvällarna. På landet i alla fall. All aktivitet stannar ungefär klockan sju, och sen drar folk sig tillbaka, sitter omkring brasan utanför hyddorna eller går och lägger sig. För oss som familj betydde det, at vi hade kvällarna för oss själva. Vi satt och läste, spelade gitarr och dragspel, sjöng, pratade och bad aftonbön. Det var då, vi barn också frågade våra föräldrar alla de svåra bibliska frågorna: Skapade Gud verkligen världen på sex dagar? Hur kan Gud höra alla människors böner på en gång? Och vad händer, när Jesus kommer tillbaka? Vi hade vår egen familjekyrka där på missionsstationen, och det har suttit i blodet på mig sedan dess. Också då jag senare blev ”vanlig” pingstpastor. Cellgrupper var en naturlig och absolut nödvändig del av kyrkans liv.

Vilken atmosfär!

Men varför är jag så fascinerad av huskyrkor? Jag och min familj har varit med om att starta och leda flera huskyrkor genom tjugo år, och när jag frågar mig varför jag håller på, tänker jag på fem saker:

1. Atmosfären. När en vän blev tillfrågad av en statskyrkopastor om han inte saknade det högtidiga stämningsfyllda i gudstjänsten i danska folkkyrkan, svarade han: All skönhet, guld och glimmer är ju bara ett försök på att återge Guds härlighet. Jag ser Guds härlighet i mina medkristnas ansikten!  Jo, Gud kan uppenbara sig på ett mångfaldigt sätt och han möter alla sökande människor i vilka byggnader som helst! Men i de enkla huskyrkorna är allt extra tillbehör bortplockat och vi ser därför tydligare skönheten i Guds härlighet hos varandra. Det är en helt speciell atmosfär när huskyrkan möts. Och det har inta bara med kaffedoften att göra!

2. Enkelheten. Huskyrkor har inga betalda pastorer, som håller färdiga predikningar för passiva församlingar. Här delar vi ordet med varandra. Någon inleder och andra följer upp med tankar och frågor. Det betyder att när man som jag har ett vanligt arbete, och därför kan vara lite trött på helgerna, kan ta det ganska lugnt. Predikan behöver inta vara färdig, vi kan göra den färdig tillsammans! Om jag bara kan tre ackord på gitarren, spelar vi endast lovsånger med tre ackord! Eller vi behöver inte spela alls. Kanske vi sjunger acapella, eller kanske vi sätter på en cd och sjunger med.

3. Kontakten. Det är så härligt at möta huskyrkan vecka efter vecka, äta tillsammans och följa med i varandras liv. Hur går det på jobbet? Hur gick det med den stora uppsatsen på utbildningen? Vi bad för din mamma förra söndagen, hur går det med henne nu då? I huskyrkorna följer vi varandra tätt, och därför hinner problemen inte växa sig stora. Jag kommer ihåg mina bekymrade pastorskollegor från pingstkyrkan, som inte alls trodde på mitt projekt med öppna ekumeniska huskyrkor. De sa: Vi ger dig ett år, sedan är de upplösta! Men nu har vi hållit på i 20 år, och vi tänker fortsätta! Dom var särskilt nervösa för splittring på grund av starka personligheter som inte kunde vara sams. Men just detta upptäcks ju snabbt i huskyrkan. Och antingen underordnar man sig eller så hittar man en annan gemenaskap.

4. Utvecklingen. Jag måste nypa mig i armen ibland, när jag lyssnar på mina medkristna i huskyrkan. Vilken vishet! Jag kommer ihåg en kvinna, som vi mötte på trottoaren nära vårt hus. Hon kom med i huskyrkan och ett halvår efteråt kom en kille med, som hade massor med frågor. Men innan jag hann svara, hade den nykristna kvinnan redan svarat perfekt på frågorna. I dag är hon en av ledarna. Folk utvecklas mycket snabbt, när de blir sedda, engagerade och får lov att ha tvivel och ställa frågor.

5. Flexibiliteten. Jag tycker väldigt mycket om huskyrkor därför att vi kan ställa om oss efter de aktuella behoven på en gång. Vi kan besluta att vandra i naturen en söndag eftermiddag i stället för att mötas  i ett hem på kvällen. Vi kan lyssna in varandra och ändra riktning på mötet, om det finns andra behov. Som på ett möte där en kvinna plötsligt började gråta därför att hon just innan mötet grälat med sin man som ännu inte kommit till tro. Flera av de andra med liknande situation gav henne goda råd och vi bad mycket för henne och hennes äktenskap. Och jag fik lägga min minipredikan åt sidan.

Upptäck Gud och varandra

Därför tycker jag om huskyrkan, och därför hoppas jag att många fler vill börja samlas i hemmen, se Guds härlighet i varandra, slappna av i det enkla, lära känna varandra ordentligt och glädja sig över att se barn, unga och vuxna växa till i andlig mognad. Och sedan utnyttja den flexibiliteten som finns. Avlysa om det blir för mycket en vecka. Samlas en hel dag om man behöver be extra mycket eller vill ha mer bibelundervisning. Och jag hoppas även att huskyrkor kan ge liv åt andra kyrkor, så att också kristna där upptäcker varandra och Gud på ett nytt sätt.