en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Församling med hemmet som bas

Skribent: 
Tommy Lindén och Anders Robertsson

Ladda ner PDF-filen för att läsa denna artikel.