en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Frihetens experiment

Skribent: 
Per-Inge Pihlström

Evangelium är frihet
Jag tror att vi underskattar den kraftfulla frihetsrörelse som förlöstes av evangeliet genom den unga kyrkan. En mäktig proklamation om frihet i Jesus Kristus från allt slaveri under religiositet, demoni, politiskt och socialt förtryck hade kraft i sig att omvandla ett helt imperium. "Den Sonen gör fri, han är verkligen fri" förkunnades det. Kristna reste sig upp till en ny, revolutionerande frihet som blev inledningen till tyranniets fall och upprättandet av nya samhällsordningar. Guds Rike kom att ersätta de människogjorda förtryckarregimerna, lagiskt religiösa mönster och bindande mysteriesekter. Slavar reste sig för att stå sida vid sida med tidigare slavägare. Män och kvinnor tjänade i frihet, utan fruktan. Här är icke man eller kvinna, träl eller fri, barbar eller skyt... Alla är vi ett i Kristus.

Historisk frihet
Kyrkohistoria kan läsas utifrån olika perspektiv, men ett som ofta försummas är frihetsrörelsen. De kristna, överlåtna till frihet! Reformrörelser, förnyelser, väckelserörelser kan ses som experiment i frihet. När den svenska frikyrkorörelsen växte fram under 1800-talets senare del skakade den hela samhällsapparaten. Drängen Oskar i Utvandrarna tragglar på svaret på frågan: "Vilka äro våra herrar?" "Våra herrar äro konungen, landshövdingen, länsman...ä.. prosten..." Då representerar han en sista generation i vårt land som kunde hållas fången på de villkoren. Friheten i väckelsen banade väg för nya missionshus, frikyrkoförsamlingar, hemsamlingar, organisationsformer och arbetssätt som aldrig setts tidigare i vårt land. Många varnande röster höjdes för riskerna med en sådan frihet, men de drunknade snart i lovsången och glädjen i det som bröt fram. Så sjöng Nils Frykman, väckelsens folkskollärare i Sunne i originalversionen när man körde honom på fångkärran till häktet för att han predikat i ett hem: 

Nu Satan fritt må rasa, och prosten hjälpa till, jag skall för dem ej fasa, det går som Herren vill. Guds Ord behåller segern, och alla segrar med, som står uti Frälsarens led

Människor upplevde en personlig frihet att följa sin inre övertygelse. Man upplevde en stark samhörighet med likasinnade och en djup motivation att sprida budskapet över hela världen. Missionsrörelser uppstod som tog evangeliet utanför landets och kontinentens gränser.

Bort med bråten
Frihetsvågen sveper med sig all möjlig andlig bråte. Den gör rent på ett radikalt och samtidigt så befriande sätt. 
Idag tror jag att vi står inför en ny rörelse av reformatorisk intensitet, med en vaknande längtan efter att återigen börja experiment med friheten. De rörelser som företrätt den kristna tron i vårt land har marginaliserats. De verksamhetsformer vi arbetat inom har stagnerat och förlorat mycket av sin relevans, och människors liv har fragmentiserats i en tillvaro uppdelat i tårtbitarna hem, arbete och fritid. I en svår dragningskamp om att vinna människors fritidsliv har vi som kristna i stor utsträckning glömt att det är i köken, på arbetsplatserna, i samhällslivet i stort som det mest relevanta kristna livet ska levas ut. Vi har blivit ett av alla utbuden i fritidssektorn, i kamp mot dokusåpor, Bingo-lotto, golfbanorna och semesterresan. Det visar sig att många kristna röstar bort kyrkan med fötter och plånbok och visar att det som förfäderna upplevde som befriande, livsförvandlande liv, för vår tids kristna generation känns som förpliktelse och krav utan relevans till deras vardagsliv. Samtidigt längtar många efter ett Kristusliv som kan levas hemma och som kan fungera på arbetsplatsen.

Flyttade råmärken
Vi tror att det är en stark rörelse på väg idag som flyttar fokus från stjärnor till tjänare, från söndag till vardag, från kyrkan till hemmet, från det krångliga till det enkla. Återvinning av begrepp som vänskapsrelationer, vardaglighet, äkthet och sanning kan komma att vissa sig vara ett miljöarbete som bereder väg för framtidens andliga genombrott. Den öppenhet som finns i vårt samhälle är stor - men dold för kyrkan. Den går i stor utsträckning förbi de etablerade kyrkdörrarna, men vi tror att den kan finna vägen in genom de kristna hemmens dörr. En mycket genomgripande förändring har skett under de senaste årtiondena. Materialismens gudsförnekande generation från 60- och 70-talen har bytts ut mot andligt nyfikna och öppna svenskar som inte är auktoritetsstyrda, men hungriga efter att få mötas omkring livsfrågorna. För dem är kyrkan förmodligen inte det naturliga samtalsrummet, men kanske ditt vardagsrum fungerar? Eller kanske omklädningsrummet på gymmet? Det har skett en så märklig förändring. 

Kontrollen måste brytas ... igen
Frihetsexperiment är nödvändiga i en tid då kontroll och auktoritetstro har ett fortsatt starkt grepp i samhället, på arbetsplatserna och kanske framför allt i kyrkan. Vår önskan är att uppmuntra till "Helige Ande - experiment" i fråga om sätt att arbeta, vägar att nå ut till medmänniskorna och metoder att ta hand om resultatet. Visionen vi har om att i Örestadsregionen se hundratals smågrupper blomma får inte kvävas av någons vilja och strävan att ta över, lägga locket på, forma efter sin vision eller på annat sätt söka dominera. Vår övertygelse är att genom att uppmuntra livet att utveckla sina egna former skulle vi kunna få se en kreativitet och mångfald som mycket mera liknar Guds Rike, än vad den enahanda organisationsmodellen oftast klarar. Den som har svårigheter med den här tanken borde kanske gå ut i en skogsbacke nu i försommartid och se när "Han som gör allting nytt" är i verksamhet i sin lustgård. Låt församlingen vara Jesu älsklingsplantering, och låt honom ge form och innehåll åt det som växer fram, även om det inte liknar något vi sett tidigare.
Frihetsexperiment är svåra för "vän av ordning". Lagiskheten och regelverket kommer alltid och erbjuder assistans för att få fram resultat snabbare, mera homogent och entydigt. Låt oss avstå från det och i stället tro att vi kan få se en reformerande, välsignad mångfald växa i Örestad, en "röra" som binds samman av kärlek mellan dem som längtar efter att få se Gudsriket slå ner här i vår älskade del av världen.