en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Gemenskap är Guds idé

Skribent: 
Tommy Lindén

Alla behöver gemenskap. Man brukar säga att Gud själv är gemenskap. I den kristna tron presenteras Gud för oss som Fadern, sonen och den helige Ande. Det är denna gemenskap som finns i Gud som vi inbjuds till. En gemenskap som är fullkomlig i alla avseenden, något vi kan ha svårt att föreställa oss. Men när vi väl börjar närma oss denna gemenskap, nalkas Gud, förstår vi mer och mer att det är så. Det finns en gemenskap som är helt underbar, ren och accepterande. När vi möter den förstår vi varför vi finns till och våra liv flödar över av kärlek och glädje. Och vi kommer att förvandlas och bli mer och mer lika Jesus som är prototypen för den sanna människan. 
Tyvärr störs vi ofta av de problem som uppstår i den värld vi lever i vilket fördunklar gudsgemenskapen. Men liksom solen alltid finns bakom molnen även om den inte syns så klart finns Gud alltid närvarande. Ibland får vi helt enkelt bara vänta tills orosmolnen dragit förbi.

Vi behöver gemenskap med Gud men också med varandra. Församlingen eller Kyrkan är den gemenskap de som tror på Jesus Kristus automatiskt inlemmas i genom dopet. En bild som Bibeln använder om denna gemenskap är en människokropp, "Kristi kropp", där Jesus Kristus är huvudet, och vi som tror på honom är olika delar i kroppen som ska göra Guds vilja och betjäna varandra. 
Frågan som många har är: "Var hör jag hemma? Vilken del av kroppen tillhör jag?"
Många kristna har redan hittat en församlingsgemenskap där de fungerar tillsammans med andra. Men det finns också de som av olika anledningar inte har en sådan gemenskap. Om du tillhör den senare gruppen vill jag ge dig några råd.

1. Fråga dig först om det kanske finns en kristen gemenskap i din närhet där du skulle kunna passa in. Bed Gud att visa dig detta. Det kan finnas en församlingsgemenskap som med öppna armar skulle välkomna en person som dig.

2. Om du inte hittar någon sådan församling kanske du känner några andra som är i samma situation som du. Börja träffa dem regelbundet. Ät middag eller fika tillsamman då och då och odla vänskap. Träffas för att bedja och läsa Bibeln och samtala om sådant som känns viktigt. Jesus avslöjade vid ett tillfälle en hemlighet. Han sa: "Där två eller tre kommer tillsammans i mitt namn är jag mitt ibland dem". Detta öppnar fantastiska vyer för oss. Genom den helige Ande är Jesus själv närvarande när vi kommer tillsammans med uppriktiga hjärtan. Vad som helst kan hända.

3. Om ni börjar träffas några stycken i en liten husförsamling bed Gud om vishet om hur ni ska gå vidare. Bed om att få konstruktiva kontakter med andra kristna på orten där ni befinner er. Ingen av oss lever för sig själv och om vi är en del av Kristi kropp behöver vi länkas samman med andra delar.

4. Bibeln talar om olika gåvor Gud gett till församlingen, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Det finns personer med dessa gåvor som Gud vill låta er husförsamling komma i kontakt med. Inte personer som ska komma och ta över er grupp, utan sådana som Gud vill använda för att välsigna och hjälpa er. Be Gud om vägledning och om att få kontakt med rätt personer.

5. Sök kontakt med andra husförsamlingar. Det byggs i dag nätverk som kan vara till stor välsignelse för er egen grupp. Nätverk där man kan inspirera och backa upp varandra.

Lycka till och Guds välsignelse!

Tommy Lindén