en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Paradigmskifte på gång inom kyrkan

Skribent: 
Tommie Naumann

För några år sedan när Håkan Sunnliden lät höra om sig inte bara lokalt utan i Svensk Kristen rikspress som en av förespråkarna för Cell-Kyrkan, så talade han om att det är ett paradigmskifte på gång inom kristenheten. Det vill säga att de former som upp till nu varit rådande är på väg ut, något nytt är på gång och det som en gång fungerat har tjänat sitt syfte men är nu förlegat och nya former kommer som mer passar den tid vi lever i. Håkan menade då att det är Cell-kyrkan, dess principer och dess former som är det nya, som helt kommer att slå ut gamla och förlegade former av kristen struktur.

Nu var och är inte Håkan Sunnliden den enda som uttryckt och fortfarande uttrycker sig på detta sätt. Andra språkrör för Cell-kyrkan gör det samma, nämnas kan till exempel två tungviktare inom detta område nämligen Bill Beckham och David Neighbour.

Frågan är om det de uttrycker är önsketänkande eller om det verkligen har fog för sig.

I sin bok ”The Future of Christianity” skriver den engelske teologen Alistair McGrath om de nya trenderna i kristenheten och om de trender som har framtiden för sig. Cell-kyrkan beskrivs som ett av de fenomen som verkligen ligger i denna kategori och som är en av de saker som bådar för verklig kristen tillväxt. Idag beräknas enligt McGrath dryga 75 miljoner människor vara direkt involverade i Cell-kyrkor världen över. Detta är dessutom inte ett stagnerande skeende utan ett mycket dynamiskt tillväxande skeende, och betraktas som något som verkligen ger hopp inför framtiden.

Utifrån svensk horisont är det kanske inte är så tydligt ännu men det är faktiskt ett verkligt paradigmskifte på gång inom kristenheten i världen.