en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Svend Løbner Madsen sammanfattar Huskyrkans dag i Skåne