en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Döda fiskar flyter medströms

Döda fiskar flyter medströms.
Var levande, även då det inte är politiskt korrekt.