en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Förändringens vindar

När förändringens vindar blåser bygger en del människor vindskydd medan andra bygger väderkvarnar