en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Kontakt

Om du har en husförsamling/cellkyrka eller planerar att starta en är du välkommen att delta i våra träffar. Vi möts, lite oregelbundet,i små informella grupper från olika husförsamlingar/cellkyrkor för att samtala, uppmuntra varandra, rådgöra, bedja mm. Vi tror att Jesus, mästaren, är i vår mitt när vi samlas i hans namn. Vi samlas som bröder och systrar utifrån Jesu ord i Matt 23:8: "Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder". Vi är medvetna om att det i Guds församling finns olika tjänster och gåvor. Men vi tror att när vi söker vänskap, inte position, så kommer vi också att kunna tjäna varandra på ett rätt sätt med de gåvor var och en av oss har fått från Gud. Vår gemensamma passion är att få se Guds rike komma till de orter där vi bor, våra nationer och världen, med allt vad det innebär. Skicka ett e-mail till info@huskyrka.se så kontaktar vi dig om tid och plats.