en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Ny studie av skillnader mellan manligt och kvinnligt

Denna nyutkommna studie angående skillnader mellan manligt och kvinnligt skickades till oss. Är det någon som känner igen sig?