en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp