en vision om frihet, livskvalitet
och framtidshopp

Visioner & projekt

Visioner är begynnelsen till de flesta projekt som växer fram i vår värld. Somliga visioner tar form väldigt snabbt medan andra är som frön som ligger kvar i jorden och vänta på sin tid. När en vision möter verkligheten kan den behöva ansas och justeras för att kunna bära frukt. Ofta krävs det mycket tid, arbete och inte så sällan även pengar, för att en vison ska kunna få genomslagskraft. Och då det gäller Gudsrikes-visioner, inte minst, Guds medverkan. “Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves”, skrev en av världens visaste män, Salomo, i en sång som finns i Bibeln (Ps 127).

Här följer några visioner och initiativ som berör husförsamlingsarbete i vår del av världen.


huskyrka.se

Denna webbplats vill vara en inspirations- och mötesplats för kristen tro och husförsamlingsarbete. Här kommer att finnas artiklar, bibelstudiematerial, information om seminarier, konferenser m.m. Webbplatsen är inte knuten till någon speciell kyrka eller samfund. Oika medverkande på huskyrka.se sympatiserar inte nödvändigtvis med varje enskild åsikt som kan tänkas komma till uttryck på denna webbplats.

Kontakt: info@huskyrka.se


CellChurch Öresund

Tänk dig hundratals hem i Öresundsregionen som är mötesplatser för människor som tillsammans vill leva ut det kristna livet i vardagen. Hem där man bekänner Jesus som konung, och där man regelbundet möts för gemenskap, bibelsamtal och bön. Tänk dig ett nätverk av många små levande husförsamlingar, cellgrupper och församlingar som sprider evangeliet över hela Öresundsområdet. Det är detta CellChurch Oresund vill verka för.

CellChurch Oresund vill vara ett nätverk som uppmuntrar till att Gudsrikesvisioner får ny växtkraft och att nya initiativ tas. Vi vill uppmuntra kristna, som delar vår vision, att använda sina hem som bas, söka Guds ansikte och vara med och utbreda Guds rike där man bor. Och vi vill sammarbeta med och respektera alla andra befintliga kristna kyrkor och grupper som arbetar utifrån sina visioner. Inom Öresundsområdet finns mer än tre miljoner människor. De flesta har ännu inte fått möta Gud på ett personligt sätt.

Kontaktpersoner: Tommy Lindén tommy.linden@huskyrka.se, Peringe Pihlström peringe@dreems.org, Tommie Naumann naumann.tommie@gmail.com, Svend och Jette Madsen info@huskirke.dk.

Kontakt:info@huskyrka.se


huskirke.dk

Husförsamlingsarbete i Danmark www.huskirke.dk.


Malmö huskyrka

En samlingspunkt för olika husförsamlingar i Malmöregionen www.malmohuskyrka.se.


Markuskyrkan Helsingborg

Ett nätverk av husförsamlingar som vill följa Jesus www.markuskyrkan.se.


Fler länkar

När man googlar finner man en mängd länkar till husförsamling: